Aanmelden

Wij vinden het belangrijk dat toekomstige ouders zich thuis voelen op onze mooie school. Wanneer u uw kind bij ons op school wilt aanmelden vragen wij u daarom eerst een kennismakingsbijeenkomst op onze school bij te wonen. 

U kunt zich aanmelden voor een van de volgende kennismakingsbijeenkomsten: 

  • Maandag 15 april 2024 13.00 uur (VOL)
  • Dinsdag 14 mei 2024 13.00 uur
  • Donderdag 16 mei 2024 13.00 uur
  • Maandag 3 juni 2024 13.00 uur
  • Donderdag 12 september 2024 13.00 uur
  • Dinsdag 24 september 2024 13.00 uur

Nutsschool Zorgvliet is een Nederlandstalige school. Al onze communicatie, ook onze rondleidingen zijn in het Nederlands. Neemt u gerust iemand mee om voor u te vertalen wanneer dat nodig is. 
 

Aanmelden groep 1
In het kwartaal waarin uw kind drie jaar wordt, krijgt u van de gemeente een ansichtkaart en het Aanmeldformulier voor Primair Onderwijs (PO) toegestuurd. Als uw kind drie jaar is, kunt u uw kind namelijk aanmelden bij een basisschool. Aanmelden voordat uw kind drie jaar is, is niet mogelijk. Wel kunt u eventueel aangeven belangstelling te hebben voor onze school.

Onze school heeft een ‘leerlingplafond’. Wij werken met een maximum aantal plaatsen (28), aanmeldperioden, voorrangsregels en loting, omdat wij in de regel meer aanmeldingen krijgen dan dat er plaatsen beschikbaar zijn.

Als onze school uw eerste keuze is, dan is het belangrijk dat u uw kind aanmeldt in de juiste aanmeldperiode (klik hier voor het overzicht van de aanmeldperioden) en dat u meerdere scholen invult op het aanmeldformulier.
Op de ansichtkaart die u van de gemeente Den Haag ontvangt als uw kind bijna drie jaar is, staat meer informatie over de Haagse aanmeldprocedure. U kunt hiervoor ook de Scholenwijzer bezoeken.

Wij hanteren als enige voorrangsregel: Een oudere broer/zus zit al bij ons op school. 

Voor het aanmelden gebruikt u het Aanmeldformulier van de gemeente Den Haag. Denkt u hierbij goed aan de juiste aanmeldperiode, afhankelijk van de geboortedatum van uw kind. Lever het Aanmeldformulier persoonlijk in bij de administratie van onze school (neem het identiteitsbewijs mee van uw kind) of per mail indien dit zo is afgesproken.
Wij kijken uit naar uw aanmelding!


Wachtlijst

Bent u op zoek naar een basisschool voor uw kind(eren) geboren vóór 01-10-2020 neemt u dan contact op met Adinda Strengers (astrengers@nutsschoolzorgvliet.nl).