Financiële bijdrage

Wij hanteren op Zorgvliet twee jaarlijkse bijdragen; De Schoolse bijdragen en de Zorgvlietbijdrage.

De vrijwillige Schoolse bijdragen omvat de volgende activiteiten:

- overblijven voor alle leerlingen (130 euro per leerling/ per jaar)
- schoolreisje voor de leerlingen van groep 3 t/m 6 (ca. 30 euro per leerling)
- werkweek voor de leerlingen van groep 7 en 8 (ca. 150 euro per leerling)

De vrijwillige Zorgvlietbijdrage is bedoeld voor het extra (les)aanbod wat uw kind bij ons op school ontvangt. Zorgvliet heeft een jarenlange traditie van brede ontwikkeling door middel van vaklessen, extra zorg, meer aandacht voor (kern)vakken en meer onderwijstijd dan de overheid ons voorschrijft. Dit kunnen wij realiseren door de Zorgvlietbijdrage.

De betaling van de vrijwillige Zorgvlietbijdrage geschiedt conform onderstaand overzicht.

Bruto gezinsinkomen  Bijdrage per kind 
 Tot 30.000 euro  250 euro
 30.000-70.000 euro  325 euro
 Boven 70.000 euro  400 euro

Voor deze bijdrage geldt dat voor een tweede en volgend(e) kind(eren) automatisch een korting van 75 euro per kind wordt gegeven.

Indien uw kind een deel van het schooljaar onze school bezoekt, dan betaalt u slechts voor dat deel. Daarbij wordt uitgegaan van 10 maanden in een schooljaar, zodat elke maand voor 1/10e deel staat.

Elk jaar presenteren we zowel de begroting als de afrekening ter goedkeuring aan onze Medezeggenschapsraad. 

Ouders ontvangen facturen per e-mail, op het bij ons bekende e-mailadres. In ieder e-mailbericht over een factuur staat een link naar uw persoonlijke omgeving binnen WIS Collect. In deze omgeving ziet u de facturen staan die betrekking hebben op uw kind. Deze facturen kunt u binnen WIS Collect direct via iDEAL voldoen.

Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdragen leidt niet tot uitsluiting van deelname aan activiteiten of programma's die door de school worden georganiseerd.