Ouderparticipatie

De school vindt een goed contact tussen school en ouders op basis van vertrouwen en wederzijds respect zeer belangrijk. Ons beleid is er vooral op gericht, dat we samen met de ouders verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van uw kind. Door informatieavonden, inloopochtenden, nieuwsbrieven, Social Schools, rapporten en ontwikkelgesprekken proberen we ouders zo goed mogelijk te informeren.

Daarnaast stellen wij de mening van ouders erg op prijs. Op verschillende manieren kunnen ouders hun mening formeel en informeel kenbaar maken, b.v. via de MR, ouderavonden of door een gesprek te voeren met de leerkracht of directeur.

Uiteraard zijn wij ook erg blij met ouderhulp! We vinden het belangrijk om activiteiten te organiseren voor de kinderen en kunnen daar hulp van ouders vaak goed bij gebruiken. Sterker nog, sommige activiteiten kunnen niet zonder ouderhulp.

De schoolbieb, de schoolkrant en ouderraad zijn voorbeelden die (samen met) ouders gerund worden. Tevens werken wij op Zorgvliet met Klassenouders die de leerkracht bij diverse activiteiten ondersteunen.

Kunt en/of wilt u iets voor Zorgvliet betekenen? Wij horen graag van u!