Klachtenregeling

Wanneer u het niet eens bent met gedragingen of beslissingen van een persoon binnen Lucas Onderwijs, of juist met het nalaten van gedragingen of het niet nemen van beslissingen, dan kunt u een klacht indienen. Bij Lucas Onderwijs is de behandeling daarvan geregeld in een klachtenregeling.

De klachtenregeling is bedoeld voor individuele gevallen. De regeling beschrijft de procedure voor het indienen en behandelen van de klacht. Uitgangspunt is dat de klacht zoveel mogelijk door de betrokken partijen binnen de school of afdeling wordt opgelost.

Een klacht moet schriftelijk worden ingediend. Dat kan per post: Lucas Onderwijs, postbus 93231, 2509 AE Den Haag t.a.v. mevrouw L. Eelkema. U kunt ook mailen naar klachten@lucasonderwijs.nl.

Interne vertrouwenspersonen Wanneer u het niet eens bent met gedragingen of beslissingen van een persoon binnen onze school waarbij het niet lukt om dit met de betrokken partij(en) op te lossen, kunt u contact opnemen met onze interne vertrouwenspersoon. Binnen onze school zijn twee collega's opgeleid tot interne vertrouwenspersonen: Martijn de Lange (tevens leerkracht lichamelijke opvoeding) en Adinda Strengers (beleidsmedewerker). De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor in vertrouwen en  gaat samen met u op zoek naar de te nemen route om tot een oplossing te komen voor de onstane situatie. 

Externe vertrouwenspersonenLucas Onderwijs biedt medewerkers, leerlingen, ouders, vrijwilligers en personen die anderszins deel uitmaken van een school de mogelijkheid een gesprek te voeren met een van de externe vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen zijn meneer N. van der Perk en mevrouw J. te Raa.

Wilt u van deze mogelijkheid gebruikmaken? Neem contact op met Liana Eelkema of bel met 070-300 11 55.