Procedure schooladvies

In de bovenbouw start de voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Vanaf groep 7 nemen wij ouders mee in dit traject. In onderstaand document lichten wij toe hoe ons schooladvies tot stand komt en welke stappen er gezet gaan worden. 

Onderaan de pagina kunt u ook een kijkje nemen in onze NCO rapportage. Wij zijn er trots op dat onze adviezen al jaren op rij laten zien dat onze leerlingen een mooi, passend advies krijgen waarmee zij succesvol kunnen doorstromen naar het voortgezet onderwijs. 

Meer informatie over de aanmeldprocedure in regio Haaglanden vindt u op de website van BOVO Haaglanden

 

 
NCO Rapportage 

Jaarlijks ontvangen wij een NCO rapportage voor onze school.

 De NCO rapportages geven scholen informatie over de onderwijsloopbanen van hun leerlingen. De rapportages leveren gegevens over de prestaties van leerlingen op school, maar ook in het vervolgonderwijs. Daarnaast analyseert de rapportage de voorspellende waarde van het schooladvies.

 De rapportages van het NCO geven ons de mogelijkheid om onze eigen resultaten te vergelijken. Dit kan aan de hand van het landelijk gemiddelde, maar ook met een voorspelde referentiewaarde. Deze waarde corrigeert de score van scholen voor verschillen in schoolkenmerken en de samenstelling van de leerlingpopulatie op een groot aantal belangrijke kenmerken. Zo wordt het mogelijk de eigen schoolkwaliteiten eerlijker te bekijken en vergelijken.

Ook dit jaar hebben wij weer een interessant rapport ontvangen waar wij heel trots op zijn.