Brede vorming

Nutsschool Zorgvliet biedt onderwijs op niveau als het gaat om belangrijke kennisvakken zoals rekenen en taal. Daarnaast verliezen wij de 21-eeuwse vaardigheden niet uit het oog en hebben we een breed aanbod om kinderen ook op andere gebieden te stimuleren om hun talenten te ontplooien.
Wij hebben vakdocenten in dienst voor gym en handvaardigheid en huren externe partijen in die onze leerlingen les geven in bewegingsonderwijs, muzikale vorming, beeldende-  en dramatische vorming. voor vakken als dans, muziek en drama. 
Het hele jaar door huren wij daarnaast partijen als 'Young Engineers' in om de meest uiteenlopende workshops te verzorgen binnen de school. Er is veel extra materiaal in de klassen aanwezig om de leerlingen te blijven uitdagen.

 

Motorische ontwikkeling
Op Nutsschool Zorgvliet hechten we veel belang aan goed bewegen, aan lichamelijke opvoeding. Lichamelijke opvoeding is wat ons betreft een zaak van hoofd, hart en handen. Daarnaast vinden we het vak belangrijk van uit het sociale aspect van je vrij en goed kunnen bewegen.

We vinden het bewegingsonderwijs dermate specialistisch dat wij een vakdocent hebben voor alle leerjaren. De leerlingen van groep 1 t/m 8 krijgen twee maal per week les van deze vakdocent.

Daarnaast krijgen de leerlingen van de groepen 1 en 2 op regelmatige basis spellessen van de eigen groepsleraar. Deze lessen kunnen zowel in de speelzaal als buiten verzorgd worden

Kunstzinnige vorming
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich oriënteren op kunstzinnige en culturele aspecten. De leerlingen verwerven kennis van de actuele kunstzinnige en culturele diversiteit, die zij leren begrijpen en waarderen. Daarnaast vinden wij het van belang dat onze leerlingen zich leren openstellen voor kunstzinnige aspecten, dat zij kunnen genieten van schilderijen en beelden, van muziek, van taal en beweging en dat zij daarop kunnen reflecteren.

Wij hebben vakdocenten voor muziek-, zang, dans en kunstlessen, onze leerlingen krijgen dus het hele jaar door deze lessen aangeboden. 

Tenslotte bieden wij kunstzinnige vorming aan in de zin van bezoek aan diverse culturele instellingen.