Schooltijden

Schooltijden
Op onze school hanteren wij voor zowel onder- als bovenbouw de zelfde schooltijden.

Het schoolgebouw is vanaf 8.05 geopend. Om 8.15 sluiten de deuren en worden alle kinderen geacht in hun lokaal te zitten zodat de lessen op tijd kunnen beginnen.

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.15 tot 14.30 uur.
Woensdag van 08.15 tot 12.15 uur


Pauzetijden
Kleine pauze van 10.00-10.15 uur
Lunchpauze van 12.00-12.30 uur

Indien uw kind onverhoopt een bezoek aan arts/tandarts etc. heeft onder schooltijd vragen wij uw kind(eren) tijdens deze pauzetijden te halen en brengen. 

Overblijf
Onze school hanteert geen officieel continue rooster, maar in de praktijk blijven alle kinderen tussen de middag op school. Onze leerlingen spelen een half uur buiten onder toezicht van onze eigen teamleden. Voor- of na het buitenspelen eten zij onder toezicht van de groepsleerkracht in de klas hun eigen (koude) lunch.