Schoolbestuur

Nutsschool Zorgvliet, neutraal bijzonder
Den Haag kent van oudsher zeven basisscholen met het predicaat "Nutsschool".

De Haagse Nutsscholen vielen tot april 2011 onder het Departement 's Gravenhage van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Inmiddels ligt het bestuur van zeven Haagse Nutsbasisscholen in handen van Stichting Lucasonderwijs. De Nutsscholen hebben en houden ondanks de overgang een "neutraal bijzondere" signatuur. "Bijzonder" betekent dat de scholen niet bestuurd worden door de overheid. Het aspect van "neutraliteit" benadrukt ook de huidige stichting in haar statuten:

het doel van de activiteiten is het bevorderen van maatschappelijk en cultureel welzijn van individu en gemeenschap, onafhankelijk van enige levensbeschouwelijke, politieke of economische groepering.

Het bestuur
Lucas Onderwijs is een dynamische en betrokken stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs. Wij werken vanuit de visie dat ieder kind recht heeft op het best denkbare onderwijs om zich te kunnen ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burger. We stellen onze scholen in staat en stimuleren hen dit te bieden binnen de kaders van onze filosofie ‘Vrijheid in verbondenheid’.

Het best denkbare onderwijs willen we vormgeven door samen te werken vanuit waarden die zijn ontleend aan de christelijke geloofsgemeenschap. We willen aantrekkelijk onderwijs bieden dat zich onderscheidt door ontwikkeling, aandacht voor kwaliteit, goede zorg voor de medewerkers en solidariteit met kansarmen. Dit doen we in actief partnerschap met de maatschappelijke omgeving en met ruimte voor de diversiteit van al onze scholen.