Eigentijds onderwijs

Zorgvliet gaat mee met haar tijd. Klassikale instructie wordt nu op niveau aangeboden. Kinderen werken aan gestelde doelen met meer eigen verantwoordelijkheid en zicht op eigen ontwikkeling. Chromebooks hebben bij sommige vakken hun intrede gedaan waardoor meer gepersonaliseerd leren mogelijk is geworden. Er worden vaklessen gegeven op het gebied van ontdekkend leren, techniek, muziek, beeldende vorming, filosofie en bewegingsonderwijs. Er wordt hard gewerkt, waarbij er veel aandacht is voor de kernvakken, maar er wordt ook regelmatig goed gefeest.

Kinderen hebben inspraak op de organisatie middels een leerlingenraad. De oude rapportgesprekken hebben plaatsgemaakt voor ontwikkelgesprekken waarbij de leerlingen, ondersteunt door de leraar, hun ontwikkeling presenteren aan ouders. Ouders zijn nauw betrokken bij de school. Het fantastische schoolplein is in de loop van de jaren omgetoverd tot een groen speelparadijs.

Zorgvliet is een eigentijdse, bijna familiaire school waar het hoge ambitieniveau van alle partijen en het hoge uitstroomniveau van onze groep 8 leerlingen onveranderd is. Onze school is officieel benoemd tot opleidingsschool voor de Haagse Hogeschool. Er is een inpandige buitenschoolse opvang.

 


Ontwikkelgesprekken 

In een maatschappij waar van mensen wordt verwacht dat zij kunnen reflecteren op eigen ontwikkeling, eigen handelen, vinden wij het als school belangrijk om onze leerlingen, hoe jong ook, al deze vaardigheden aan te leren. Kinderen (er/her)kennen ook vaak goed hun eigen talent, hun eigen bevorderende en belemmerende factoren om te ontwikkelen. Om eigenaarschap te bevorderen betrekken wij onze leerlingen in verschillende processen binnen de school alsmede in de eigen ontwikkeling. Kind inclusie wordt in alle lagen van de organisatie verweven waardoor onze leerlingen de kennis en vaardigheden aanleren om zich te ontwikkelen tot wereldburgers, als kritische leden van een internationale samenleving die samen met anderen tot creatieve oplossingen kunnen komen voor een diversiteit aan problemen. 

Kinderen willen graag mee praten over hun eigen ontwikkeling en moeten dat ook soms gewoon nog leren.

De traditionele tafeltjesavonden waarin ouders met leerkrachten over de kinderen spraken hebben wij al een aantal jaar anders vormgegeven. Drie maal per jaar voeren we mét alle leerlingen en ouders van groep 1 t/m 8 een ontwikkelgesprek.

De gesprekken worden onder schooltijd door leerkrachten en leerlingen voorbereid. Vervolgens presenteren leerlingen (onder schooltijd) dit aan hun ouders in een portfolio-achtig gesprek waarbij zij vragen over hun eigen – schoolse - ontwikkeling beantwoorden en toelichten. Kinderen leren op deze manier zelf na te denken over hun ontwikkeling, sterke en zwakke punten, om hulp te vragen, doelen te stellen en te evalueren.